مسیه 20 و 21

امتیاز تصویر: Lorand Fenyes

امتیاز تصویر: Lorand Fenyes

سحابی زیبای سه‌تکه که با نام مسیه 20 هم شناخته می‌شود به‌سادگی با تلسکوپی کوچک در صورت فلکی پر از سحابی قوس دیده می‌شود. در این تصویر با میدان دید باز یک درجه‌ای، درواقع تصویری  رنگارنگ و ترکیبی کیهانی از این سحابی را، که 5 هزار سال دورتر از زمین قرار دارد، همراه با خوشه باز مسیه 21 (بالا-راست) می‌بینید. سحابی سه‌تکه با خطوط غبار به سه بخش تقسیم و 40 هزار سال نوری گسترده شده است و 300 هزارساله است. این سحابی با این سن و سال کم یکی از جوان‌ترین مناطق شکل‌گیری ستاره‌ها در آسمان است که در خود ستاره‌هایی جوان و تازه متولدیافته میان ابرهای گاز و غبار دارد. تقریباً فاصله‌‌ی ‌ما تا مسیه 21 به اندازه‌ی مسیه 20 است و هردو بدون آن‌که ظاهراً ارتباطی میان‌شان باشد، در این نمای تلسکوپی زیبا قرار دارند. درواقع ستاره‌های مسیه 21 بسیار پیرترند و تقریباً 8 میلیون ساله‌اند

  • پنجشنبه, آگوست 28th, 2014
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: آهو آریانی