كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'آگوست, 2012'

هاله ی سحابی چشم گربه

پانورامایی از مکان فرود آپولو 11

زمین تاریک با شبح سرخ

ابرهای رنگارنگ نزدیک رو-مارافسای

کنجکاوی بر مریخ: کوه شارپ در منظره

سحابی چشم گربه

شهاب‌باران برساوشی بر فراز قلعه‌ی آلبرشبرگ

ماه به ملاقات ستاره‌ی صبحگاهی می‌رود

مقارنه‌ی رنگ‌ها

ابر‌هایی در نزدیکی لبه‌ی فضا

DNA: مولکولی که شما را توصیف می‌کند

رشته‌ای روی خورشید

M72 : خوشه‌ای کروی از ستاره‌ها

کنجکاوی در مریخ: زندگی آرام با مریخ‌نورد

کهکشان مارپیچی NGC 5033

NGC 6888 : سحابی هلال

کنجکاوی در مریخ: دیواره‌ی دهانه‌ی گیل

بارش برساوشی و راه شیری

پروازی در دل عالم

کهکشان مارپیچی NG4038 در حین برخورد

نخستین تصویر پانوراما رنگی مریخ از کنجکاوی

بارش برساوشی در پایین‌دست

مریخ در حلقه

کنجکاوی فرو می‌رود

چرخ روی مریخ

تصاویری از آسمان شب نیم‌کره‌ی جنوبی

IC 1396 سحابی نشری در قیفاووس

سحابی حباب

مسیه 5

رد ستاره‌ها در قطب جنوب

راه شیری بر فراز Monument Valley