كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'سپتامبر, 2012'

برخورد کهکشانی در NGC 6745

NGC 7023: سحابی آیریس

ستاره‌ها در آسمانی غبارآلود

ستاره‌‌ها و غبارها در تاج جنوبی

شاتل فضایی بر فراز لس‌ آنجلس

گوی‌های غیرعادی روی مریخ

NGC2736: سحابی مداد

اعتدال: خورشید از انقلاب تا انقلاب

آنالمای اتریشی

شفق سپتامبر

آنالمای طلوع خورشید (به اضافه چیزی کوچک)

ترک وستا

تصویری از خود

انفجار زبانه‌های خورشیدی

زحل: تتیس درخشان و حلقه‌های باستانی

طرح سحابی حلقه

کهکشان بیضوی M60 و کهکشان مارپیچی NGC 4647

میدان دید باز سحابی پیله

M7: خوشه‌ی ستاره‌ای باز در عقرب

راه‌شیری برفراز Bungle Bungles

کنجکاوی در حال حرکت

حلقه‌ای به دور سحابی سر‌اسب

پرتوهای کیهانی در ویجر

IC 4628: سحابی میگو

هواتاب بر فراز ایتالیا

هواتاب بر فراز آلمان

مسیر تندبادها بر سیاره‌ی زمین

خوشه‌ی ستاره‌ای پروین: M45

پرتاب شبانه‌ی RBSP

ماه آبی