كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'اکتبر, 2012'

VdB 152: شبحی‌ در قیفاووس

سحابی سیاره‌نما PK 164 + 31.1

سحابی سیاره‌نمای عنکبوت سرخ

فوبوس: قمر محکوم به مرگ مریخ

هاله‌ای برای NGC6164

سحابی بازتابی vdB1

سحابی مدوزا

NGC 206 و ابر‌های ستاره‌ای آندرومدا

ابر‌های Mammatus بر فزار Saskatchewan

شاتل فضایی در خیابان‌های لس‌آنجلس

سحابی سر اسب

نور منطقه‌البروجی و راه شیری

کهکشان برخوردی NGC 2623

نمایی ازهمسایه‌ کناری‌مان

شفق‌قطبی بر فراز آبفشان White Dome

سحابی مارپیچی پیرامون ستاره‌ی Rحجار

خورشید تیره و زمینه‌ی ستاره‌ای وارون

میدان دید بسیار‌ ژرف هابل

کهکشان‌ها، ستاره‌ها و غبار

پن‌استارز و سحابی‌ها

شفق قطبی بر فراز سیاره‌ی زمین

رد ستاره‌ها با فانوس دریایی Nauset

سیمیس ۱۴۷:‌ باقی‌مانده‌ی ابرنواختری

سحابی سیاره‌ای و کروی Abell39

خطای دید هم‌رنگ

قلب جبار

شفق و آذرگوی برفراز نروژ

سحابی هلیکس: NGC 7293

شفق قطبی به شکل بُز بر فراز گرینلند

ساحل رود باستانی در مریخ

معرفی دنباله‌دار ISON