كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'ژانویه, 2013'

NGC 4372 و ناشناخته‌ی تاریک

سایه‌های ماه کامل

آپولو 16: رانندگی کردن در ماه

در مرکز سحابی سه‌تکه

دنباله‌دار مک‌نات بر فراز شیلی

ماه‌های کاذب آلاسکایی

پانورامای تپه‌ی Matijevice

ایستگاه فضایی بین‌المللی و راه شیری تابستانی

NGC 4945 کهکشان مارپیچی همسایه

دیوار شکل‌گیری ستاره‌های دجاجه

هویگنس: فیلمی از سقوط بر تیتان

دستگاه آنتی‌کیترا

بارنارد به NGC 2170 چشم دوخته است

گودال Stickney

ذات الکرسی A: در نور مرئی و پرتو X

NGC 1309: کهکشان مارپیچی و دوستان

باله‌ی خورشیدی

NGC 2170: طبیعت بی‌جان آسمانی

NGC 602 و فراتر از آن

۱۰ میلیارد زمین

خوشه‌ی کهکشانی کوره

گلوله‌های جبار

سحابی گریزپای عروس دریایی

کهکشان مارپیچی بزرگ NGC 7424

AE-ارابه‌ران و سحابی ستاره‌ی شعله‌ور

برج تاریک در عقرب

هلن سه‌بعدی

طلوع خورشید در تیکو

خوشه‌ی ستاره‌ای باز M35 و NGC 2158

عدسی گرانشی صلیب اینیشتن

خوشه‌ی ستاره‌ای دوتایی