كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'آوریل, 2013'

اکتشافات بشر در منظومه‌ی شمسی

راه‌شیری و درخت سنگی

غرش طوفان در زحل

تصویر سه‌بعدی

یک سال در خورشید

گرفت‌های ماه

چلاندن حوله در مدار زمین

پرتوهای X از بازمانده‎ی ابرنواختری SN 1006

نگاه فروسرخ هابل به سحابی سر اسب

ملاقه‌ی بزرگ

هواتاب، گگن‌شاین و راه‌شیری

NGC 1788 و ریش جادوگر

کارخانه‌ی ستاره‌ها: M17

کوه هود و ابر عدسی‌وار

کهکشان بزرگ و مارپیچی M81 و حلقه‌ی Arp

IC 1848: سحابی روح

هلال نپتون و تریتون

خورشید با زبانه‌ی خورشیدی

سیاره‌ی یوری

شهر تاریک شده

جلوه‌ای از ایستگاه فضایی

NGC 3132: سحابی حلقه‌ی جنوبی

جدول مراجعه به انتقال به سرخ عالم

زحلِ ماه

زمین در گرگ‌ومیش

دنباله‌دارِ شمال

M64: چشم‌سیاه کهکشان

دنباله‌دار پن‌استارز و کهکشان آندرومدا

IC 4592: سحابی بازتابی سر اسب آبی

قمر یا ماهی‌تابه؟