كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'سپتامبر, 2013'

توده‌های سبز اسرارآمیز آسمان

پریِ سحابی عقاب

اعتدال پاییزی زمین

آندرومدا بر فراز تخته‌سنگ‌ها

رقابت M31 در مقابل M33

رقابت M81 در مقابل M82

حباب محلی

IC4628: سحابی میگو

آنالِمای آپولون

پرتاب موشک آنتارز

شبی در سینمای روباز

ماه، زهره و سیاره‌ی زمین

M45: خوشه‌ی ستاره‌ای پروین

خوشه‌ی کهکشانی آبل 1689 نور را خمیده می‌کند

چرخش ماه از دید LRO

M2-9: بال‌های سحابی پروانه

فرودی روی سیاره‌ی زمین

ملاقات هلال ماه و ستاره‌ی عصرگاهی

ستارگان و غبار در تاج جنوبی

رد پرتاب لَدی

گلیز 1214b اَبَرزمین فراخورشیدی ممکن است آب داشته‌باشد

ستاره‌ی متغیر و نزدیک RSکشتی‌دم

ابر لوله‌ای بر فراز ویسکُنسین

شب در جنگل یخی رشته‌کوه آند

قوس A* آرام

M1: خرچنگ در حال انبساط باورنکردنی

IRAS 20324: پیش‌ستاره‌ای که در حال بخارشدن است

آمریکای شمالی و پلیکان

راه شیری بر فراز رئالز باردنا اسپانیا

آتش در زمین