كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'دسامبر, 2013'

سحابی سراسب

فیلم گذر زمان شفق‌های قطبی بر فزار نروژ

توالی شفق‌های قطبی آلاسکا

ابرهای هیدروژنی M33

شارپلس 308 : حباب ستاره‌ای

شهاب‌های جوزایی بر فراز شیلی

آنالِمای گرفت خورشید

خورشید چندطول‌موجی از دید SDO

ستون‌های نوری بر فراز فنلاند

شهاب‌های جوزایی بر فراز آتشفشان تیده

اروپای برآمده

سحابی حباب

بارش شهابی جوزایی بر فراز Dashanbao Wetlands

نِطاق‌الجوزا، نِظام الجوزا و منطقه‌الجوزا

سردترین مکان روی زمین

شش‌تایی سیفرت

پانورامای اورست از مریخ

پرتوی گاماِ زمین و آسمان

سحابی سیاره‌نمای آبل 7

دنباله‌دار لاوجوی از نمای ویرانه‌های قلعه‌ی موربی

ابرهای رنگی رو- مارافسای

دنباله‌دار لاوجوی و کهکشان M63

برخورد لیرز در مرکز کهکشان