كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'ژانویه, 2014'

ستون‌های نور از سیاره‌ی کوچک

خط موشک و رد ستاره‌ها

کهشکان مارپیچی M83: فرفره‌ی جنوبی

از صلیب شمالی یا صلیب جنوبی

حلقه‌های لکه‌ی خورشیدی در فرو سرخ

خوشه‌ی دوتایی در برساوش

کولاک میشیگان بالایی در سال 1938

ماه کوچک روی ماه بزرگ

نوسانات آکوستیکی باریون از اس‌دی‌اس‌اس3

کهکشان‌های مارپیچی در برخورد

اوج ماه کامل

جریان‌های ستاره‌ای M83

دسپینا، قمر نپتون

جبار از دید اسپیتزر

نور مخالف بر فراز شیلی

سفر به ماه

مقیاس عالم – تعاملی

سحابی مرغ دریایی

NGC 7293: سحابی هلیکس

لکه‌ی خورشیدی در غروب

M7: خوشه‌ای باز در عقرب

رهاسازی سه ماهواره‌ی مکعبی

بازتاب‌‌هایی در سیاره‌ی زمین

هلالِ سال نو