كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'فوریه, 2014'

طلوع ماهِ طاق موبیوس

ملاقات ماه صبحگاهی با ستاره صبح

خوشه‌ی پروین ژرف و غبارآلود

هسته‌ی ابری کهکشان‌های فعال

عبور فضاپیمای کاسینی از صفحه‌ی حلقه‌های زحل

M44: خوشه‌ی کندوی عسل

جت طولانی از سحابی فانوس دریایی

دنباله‌دار لاوجوی برفراز دیوار بزرگ

ابر کلاهکی رنگین‌کمانی برفراز زیمبابوه

عبور از شکاف دینگو در مریخ

تار کیهانی سحابی رتیل

درون سحابی عقاب

NGC 2359: کلاه‌خود ثور

IC 1805: نوری از سحابی قلب

مرکز شهر ارابه‌ران

موشک، شهاب، و کهکشان راه‌شیری برفراز تایلند

سحابی‌های قلب و روح

پرش به زمین

دهانه‌های برخوردی گمشده‌ی سیارک ایتوکاوا

NGC 5101 و دوستانش

شب جهانی را پنهان می‌کند

شب تراس شده

NGC 2683: کهکشان مارپیچی از لبه

باریکه‌ای از فوران ذرات که HH 24 را شکل می‌دهند

یوتو در تصویر سراسری پی‌درپی ماه

مریخ و جبار بر فراز دره‌ی یادبود

NGC 6188 و NGC 6164