كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'سپتامبر, 2014'

رنگین‌کمان کامل در استرالیا

سنگ‌های غیرعادی در مریخ

سیاه‌چاله‌های رقصان در 3C 75

پرتاب و فرود

ماون در مریخ

NGC 206 و ابر ستاره‌ای آندرومدا

سحابی مرداب میان گاز و غبار ستاره‌ای

شفق قطبی و ستون نورِ آتش‌فشانی

زمین در اعتدال

زحل در اعتدالین

خط ساحلی عالم

قمرهای سکونت‌پذیر

پیله‌ی ابریشم با میدان دید باز

نمایش شفق‌ها

راه شیری برفراز دریاچه‌ی نمک آتاکاما

62 کیلومتر بالاتر از دنباله‌دار چریوموف-جراسیمنکو

M27: سحابی دمبل

100 تصویر برتر هابل

باقی‌مانده‌ی ابرنواختر

نور منطقه‌البروجی پیش از طلوع

لانی‌یاکی: اَبَرخوشه‌ای که خانه‌ی ما است

کاپ‌کیک شفق با رویه‌‌ی راه شیری

ماه بزرگ در برابر ماه کوچک

طلوع ماه کامل

ساحل ماه‌کمان

نمایی از قوس

M6: خوشه‌ی پروانه

هولومتر: میکروسکوپی رو به فضا و زمان

هواتاب موّاج بر فراز تبت