كانوت

↑ Grab this Headline Animator

Archive for the month 'نوامبر, 2014'

اسب دریاییِ ابر ماژلانی بزرگ

دنباله‌دار 67P سه بُعدی

نمایی از سحابی NGC 281

اروپا

تالاب سرخ و مریخ

پرواز برفراز تایتان

گردباد و رنگین‌کمان برفراز کانزاس

زبانه‌ی خورشیدی

M1: سحابی خرچنگ

LDN 988: سحابی تاریک در قو

کهکشان مارپیچی و درخشان M81

ستاره‌های نو در سحابی بچه‌ قورباغه

قرص دوگانه‌ای از غبار در HD 95086

بارش شهابی اسدی بر فراز Torre de la Guaita

فرود بر دنباله‌دار

شکارچی میان گاز و غبار و ستاره‌ها

تصویر هابل از سحابی چشم گربه

کهکشان حلقه-قطبی NGC 660

نقشه‌ی دیونه

NGC 4762:کهکشانی از لبه

زمین و ماه از نگاه چانگ‌ئی

همراهی سبز: شفق‌ها بر فراز نروژ

تایتان: فراتر از حلقه‌ها

روز بعدِ مریخ