خوشه‌ی ستاره‌ای دوتایی

امتیاز تصویر و نشر نشر: F. Antonucci, M. Angelini, & F. Tagliani, ADARA Astrobrallo

تعداد کمی از خوشه‌های ستاره‌ای نزدیک به هم دیده می‌شوند. حدود 7 هزار سال نوری دورتر، این جفت خوشه‌ی باز یا کیهانی هدف آسانی برای رصد با دوربین دوچشمی به همراه زمینه‌ی پُر ستاره‌ی زیبایی در صورت فلکی شمالی برساوش به شمار می‌روند. این جرم که منجمان یونانی اَبَرخُس در سال 130 قبل از میلاد آن را دسته‌بندی شده بود با چشم برهنه هم در نواحی تاریک دیده می‌شود. فاصله‌ی این دو جرم که اکنون به نام اچ و خی یا NGC 869 (بالا راست) و NGC 884 شناخته می‌شود، فقط چند صد سال نوری است و شامل ستاره‌های جوان‌تر و داغ‌تر از خورشید هستند. علاوه بر این نزدیکی فیزیکی به یکدیگر، سنّ خوشه‌ها بر اساس ستاره‌های مجزای هر خوشه هم یکسان است که نشان می‌دهد احتمالاً هر دو خوشه محصول ناحیه‌ی ستاره‌سازی یکسان است.

  • سه شنبه, ژانویه 1st, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: ساناز مصطفی‌زاده