خوشه‌ی ستاره‌ای باز M35 و NGC 2158

امتیاز تصویر و حق نشر: (Dieter Willasch (Astro-Cabinet

 

خوشه‌های باز ستاره‌ای می‌توانند نزدیک یا دور، جوان یا پیر و پراکنده یا فشرده باشند. این خوشه‌ها که در نزدیکی صفحه‌ی راه شیری متشکل از 100 تا 10 هزار ستاره هستند؛ تقریباً هم‌زمان شکل گرفته‌اند. ستاره‌های آبی درخشان اغلب مشخصه‌‌ی خوشه‌های باز جوان‌تر هستند. خوشه‌ی M35 در بالا-چپ در فاصله‌ی 2800 سال نوری دورتر قرار دارد نسبتاً جوان است حدود 150 میلیون سال سن دارد و با تعداد 2500 ستاره نسبتاً پراکنده در پهنای 30 سال نوری گسترده شده است. خوشه‌ی NGC 2158  که متراکم‌تر و پیرتر است در پایین-راست دیده می‌شود. خوشه‌ی NGC 2158  نسبت به M35  چهار برابر دورتر و ده برابر پیرتر است ولی با تعداد ستاره‌های بیشتر در گستردگی تقریباً یکسان متراکم‌تر از آن است.  ستاره‌های آبی درخشان NGC 2158  که خود-مخرب هستند اجازه می‌دهند تا نور ستاره‌های پیرتر و زردتر غالب‌ باشد.  هر دو خوشه در امتداد صورت فلکی جوزا قرار دارند.

  • پنجشنبه, ژانویه 3rd, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: ساناز مصطفی‌زاده