گلوله‌های جبار

امتیاز تصویر: GeMS/GSAOI Team, Gemini Observatory, AURA

پردازش: (Rodrigo Carrasco (Gemini Obs.), Travis Rector (Univ. Alaska Anchorage

در این نمای نزدیک واضح فروسرخ گلوله‌های کیهانی پیرامون سحابی جبار در فاصله‌ی حدود 1500 سال نوری را سوراخ کرده‌اند. این گلوله‌ها که در اثر شکل‌گیری ستاره‌های پرجرم و پرانرژی منفجر شده‌‍اند نسبتاً متراکم‌اند، ابرهای گازی داغ در حدود 10 برابر اندازه‌ی مدار پلوتون هستند که در این رنگ‌آمیزی کاذب با آبی نشان داده شده‌اند. این گلوله‌ها که با نور اتم‌های آهن یونیزه شده می‌درخشند، با سرعت صدها کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کنند و در مسیرشان ردهایی مایل به زردی در اثر گرمای بسیار زیاد گاز هیدروژن سحابی بر‌جا گذاشته‌‌اند. بلندی این آثار مخروط-شکل به 50 برابر یک سال نوری می‌رسد. این تصویر با جزییات را تلسکوپ 8/1 متری جِمینی جنوبی در شیلی با کمک سیستم ابراز تطبیقی جدیدش خلق کرده است (GeMS). ابزار  GeMS با دست‌یابی به زمینه‌ی بزرگ‌تر نسبت به نسل قبلی ابزار تطبیقی خود با راهنمای ستارگان پنج لیزری خود کمک می کند تا حدودی آثار جوّی سیاره‌ی زمین خنثی و محو کند.

  • پنجشنبه, ژانویه 10th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: ساناز مصطفی‌زاده