خوشه‌ی کهکشانی کوره

امتیاز و حق نشر تصویر: Marco Lorenzi

خوشه‌های کهکشانی چگونه شکل می‌گیرند و متحول می‌شوند؟ برای این‌که به پاسخ این پرسش پی ببریم٬ منجمان به سراغ دومین خوشه‌ی کهکشانی نزدیک به زمین یعنی خوشه‌ی کوره رفته‌اند.  این خوشه نام خود را از صورت‌فلکی کوره وام گرفته است زیرا بیشتر کهکشان‌هایش رو به این صورت‌فلکی دیده می‌شوند. هرچند این خوشه بیش از ۲۰ بار دورتر از کهکشان همسایه‌مان٬ آندرومداست٬ فقط حدود ۱۰ درصد از خوشه‌ی‌ کهکشانی مشهور سنبله دورتر است. ناحیه‌ی مرکزی خوشه‌ی کوره بسیار واضح است و این ناحیه میزبان کهکشان‌های فروانی است که البته در حال دگرگونی‌اند. این خوشه‌٬ شامل یک گروه کهشکان متمایز دیگر هم می‌شود که هنوز با هم ادغام نشده‌اند. همان‌طور که این‌جا هم مشاهده می‌شود٬ تقریباً هر نقطه‌ی زردی که به چشم می‌خورد یک کهکشان بیضوی در خوشه‌ی کوره است. نمای کهکشان میله‌ای مارپیچی NGC 1365 نیز در پایین سمت راست نیز به چشم می‌خورد که عضو پرآوازه‌ی خوشه‌ی کوره محسوب می‌شود.

  • جمعه, ژانویه 11th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: مهدی نجفی زیازی