۱۰ میلیارد زمین

امتیاز تصویر: NASA / Ames / JPL-Caltech

سیارات زمین‌مانند چقدر متداول‌اند؟ به نظر می‌آید که تعداد این سیارات٬ بر اساس داده‌های فضاپیما گردان کپلر٬  بسیار زیاد باشد. مدل‌های کامپیوتری نشان ‌می‌دهند که حداقل یک ستاره از هر ۱۰ ستاره٬ میزبان سیاره‌ای زمین‌مانند است. به این ترتیب کهکشان راه شیری خانه‌ی میلیاردها سیاره‌‌ي شبیه به زمین است. متأسفانه٬ این پیش‌بینی فقط درباره‌ی سیارات زمین‌مانندی صادق است که مدارشان داخل مدار عطارد است ( برای مقایسه) که این سبب می‌شود این سیارات٬ زمین‌های داغی باشند که چندان مقصد مطلوبی برای سفر انسان‌ها تلقی نشوند. این نمودار٬ تعداد ستاره‌های پیش‌بینی‌شده را به همراه سیارات گردان‌شان٬ در انواع گوناگون نشان می‌دهد. قطعاً تعداد ستاره‌های خورشید‌مانند که میزبان‌ سیارات زمین‌مانند هستند و مسیر حرکت آن سیارات هم شبیه به مدار زمین باشد٬ بسیار کم است. اما با این تفاسیر٬ اخیراً‌ فضاپیمای کپلر موفق شده است چهارتای دیگر از آن‌ها را کشف کند. 

  • شنبه, ژانویه 12th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: مهدی نجفی زیازی