NGC 602 و فراتر از آن

امتیاز تصویر: NASAESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) – ESA/Hubble Collaboration

ابر ماژلانی کوچک٬ قمر کهکشان راه‌شیری است و ۲۰۰ هزار سال از آن فاصله دارد. در نزدیکی این کهکشان٬ خوشه‌ی ستاره‌ای جوان ۵ میلیون ساله‌ای موسوم به NGC 602 آرمیده است. همان‌طور که در این تصویر باشکوه از تلسکوپ فضایی هابل دیده می‌شود٬ گازهای تازه و غبار٬ خوشه‌ی NGC 602 را دربرگرفته‌اند. باریکه‌های زیبا و نوع شکل‌گیری گازها نشان‌ می‌دهد که پرتوهای پرانرژی و موج‌ضربه‌هایی که از ستاره‌های پرجرم این خوشه گسیل می‌شود٬ مواد غباری را می‌فرساید و سبب پیشرفت شکل‌گیری ستاره‌ها در جایی دورتز از مرکز خوشه می‌شود. با در نظر گرفتن فاصله‌ی ابر ماژلانی کوچک٬‌ این تصویر حدود ۲۰۰ سال نوری را می‌پوشاند. در زمینه‌ی این نمای دقیق تلسکوپی٬ گروهی مسحورکننده از کهکشان‌ها خودنمایی می‌کنند. کهکشان‌های زمینه صدها هزار سال نوری فراتر از خوشه‌ی NGC 602 قرار دارند. 

  • یکشنبه, ژانویه 13th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: مهدی نجفی زیازی