NGC 1309: کهکشان مارپیچی و دوستان

امتیاز تصویر: Hubble Legacy ArchiveESA, NASA,  پردازش : Martin Pugh

کهکشان مارپیچی زیبای NGC 1309 در فاصله‌ی حدود 100 میلیون سال نوری ما و در لبه‎های صورت‌فلکی نهر آرمیده‌ است. کهکشان NGC 1309 با حدود 30 هزار سال نوری گسترگی، حدود یک سوم از کهکشان راه شیری بزرگ‌تر است. خوشه‌های آبی ستاره‌های جوان و رد خطوط غبار در بازوهای مارپیچی NGC 1309 و در بین جمعیت ستاره‌ای زرد در هسته‌ی کهکشان‌ دیده می‌شود. این فقط یک کهکشان مارپیچی زیبای از روبرو نیست بلکه مشاهدات از NGC 1309 به‌تازگی انفجار ابرنواختری و ستاره‌های متغییر قیفاووسی که در درجه‌بندی انبساط عالم نقش دارد را نشان می‌دهد. پس از سیر شدن از تماشای این طرح بزرگ کهکشانی، به  آرایش زیبای این نمای واضح  تلسکوپ فضایی هابل از  کهکشان‌های دور که در پس‌زمینه‌ی تصویر بالا ثبت شده‌اند نیز توجه کنید.

  • چهار شنبه, ژانویه 16th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • 2 نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: ساناز مصطفی‌زاده