دستگاه آنتی‌کیترا

در این تصویر چه می‌بینید؟ این شی سوار بر کشتی باستانی یونانی در اعماق دریا یافت شده است. ظاهر پیچیده‌ی آن دهه‌های متوالی نیاز به بررسی داشته است و هنوز بعضی از کارایی‌های آن نامعلوم است. تصاویر پرتو ایکس این ابزار طبیعت حقیقی «دستگاه آنتی‌کیترا» را تأیید و عملکرد جالب‌توجه آن را آشکار می‌کند. دستگاه آنتی‌کیترا کشف شده، در واقع کامپیوتری مکانیکی است که در سال 80 پیش از میلاد همراه با کشتی حاملش، غرق شده است. بشر چنین فناوری پیشرفته‌ای را تا هزار سال بعد گسترش نداد. چرخ‌ها و چرخ‌دنده‌های آن آسمان‌نمای حمل‌شدنی را ساخته‌اند که محل ستاره‌ها و سیاره‌ها را پیشگویی می‌کند،‌ همان‌طور که به خوبی زمان ماه‌گرفتگی و خورشید‌گرفتگی‌ها را پیش‌بینی می‌کند. دستگاه آنتی‌کیترا که در تصویر بالا می‌بینید، 33 سانتی‌متر ارتفاع دارد و تقریباً هم‌اندازه‌ی کتابی بزرگ است. 

  • یکشنبه, ژانویه 20th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: آهو آریانی