در مرکز سحابی سه‌تکه

امتیاز و حق نشر تصویر: Subaru Telescope (NAOJ), Hubble Space Telescope, Martin Pugh ;پردازش: Robert Gendler

ابرهایی از گازهای درخشان با خطوط غبار در سحابی سه‌تکه درآمیخته‌اند، این سحابی منطقه‌ی شکل‌گیری ستاره‌ها در صورت‌فلکی کماندار (قوس) است. در مرکز سحابی سه خط برجسته‌ی غبار به هم می‌رسند که نام سحابی سه‌تکه از همین سه خط گرفته شده است. کوهی از غبارهای تیره و تار در سوی راست تصویر دیده می‌شود و دیگر رشته‌های تاریک غبار در میان سحابی به بند کشیده شده‌اند. تک ستاره‌ای پرجرم در مرکز سحابی علت اصلی درخشش آن است. این سحابی که به نام M20‌ هم شناخته می‌شود فقط 300 هزار سال عمر دارد و یکی از جوان‌ترین سحابی‌های نشری است که تا به حال شناخته شده است. این سحابی در فاصله‌ی 9000 سال نوری از ما قرار گرفته است و آن بخشی از سحابی که در تصویر دیده می‌شود حدود 10 سال نوری را دربردارد. تصویر بالا، تصویری ترکیبی با روشنایی گوناگون از تصویری است که تلسکوپ زمینی و 8.2 متری سوبارو گرفته است همراه با جزئیات تصویر که از تصاویر تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است.در این تصویر Martin Pugh اطلاعات مربوط به رنگ تصویر و Robert Gendler پردازش و ترکیب کردن تصاویر را بر عهده داشته است.  

  • دوشنبه, ژانویه 28th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: آهو آریانی