زمین در گرگ‌ومیش

امتیاز و حق نشر تصویر: ISS Expedition 2 Crew, Gateway to Astronaut Photography of Earth, NASA

امتیاز و حق نشر تصویر: ISS Expedition 2 Crew, Gateway to Astronaut Photography of Earth, NASA

هیچ مرز مشخص و واضحی در این تصویر زیبا، مسیر پیشروی روز به دل شب را در اقیانوس و برفراز ابرهای سیاره‌ی زیبای زمین، نشان نمی‌دهد. به جای آن خطوط سایه یا جداکننده پراکنده‌اند و تبدیل تدریجی روشنایی به تاریکی را، آن‌چنان که ما در گرگ‌ومیش تجربه می‌کنیم، نشان می‌دهند. هنگامی که خورشید این نما را از سوی راست روشن می‌کند، ابرها نور فیلترشده و سرخ خورشید را به آهستگی در میان تروپوسفر غبارآلود بازمی‌تابانند. تروپوسفر، پایین‌ترین لایه از جوّ زمین است. لایه‌ی مرتفع‌تر جوّ که از بخش‌های بالایی سوی روز تصویر معلوم است، نور آبی خورشید را می‌پراکند و در میان تاریکی فضا ناپدید می‌شود. این تصویر درواقع تک تصویری دیجیتالی است که از ایستگاه فضایی بین‌المللی در ژوئن سال 2011 و از ارتفاع 211 مایل دریایی گرفته شده است.

  • شنبه, آوریل 6th, 2013
  • تصاویر اخیر
  • 1 نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: آهو آریانی