نگاه فروسرخ هابل به سحابی سر اسب

horseheadir_hubble_960

امتیاز تصویر:‌ (NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STSci/AURA

آن‌گاه که ابر عظیمی از غبار میان‌ستاره‌ای  در کیهان شناور بود٬ خود را به‌ تیشه‌ی تراش بادها و پرتوهای کیهانی سپرد تا آن را به‌گونه‌ای متمایز شکل دهند. به‌راستی نام « سحابی سراسب» شایسته‌ی این ابر کیهانی است.  سحابی سر اسب٬ خود٬ در سحابی کبیر و پیچیده‌ی شکارچی (M42) جای گرفته است.  این جرم سماوی٬ بالقوه زیباست اما اگر بخواهید شخصاً با تلسکوپ کوچکی به دنبال آن بگرید کاری دشوار پیش رو دارید. تصویر شکوهمند و دقیق بالا در طول موج فروسرخ است و تلسکوپ فضایی هابل٬ به مناسبت ۲۳مین سالروز پرتاب‌اش به سوی فضا٬ چنین تصویری ثبت کرده است. این ابر مولکولی تاریک٬ حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد و با نام «بارنارد ۳۳» فهرست شده است. این سحابی تاریک دیده می‌شود زیرا نور ستاره‌ی سیگما-شکارچی٬ که در نزدیکی‌اش قرار دارد آن را از پشت روشن کرده است. در طی چند میلیون سال آینده٬ چهره‌ی سحابی سراسب به‌آهستگی تغییر خواهد کرد و سرانجام بر اثر انرژی مضاعف نورستاره‌ها٬ نابود خواهد شد.

  • دوشنبه, آوریل 22nd, 2013
  • تصاویر اخیر
  • 1 نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: مهدی نجفی زیازی