ماهِ کامل آسیاب‌بادی

امتیاز تصویر: Babak Tafreshi (TWAN)

امتیاز تصویر: (Babak Tafreshi (TWAN

این ماه کامل درخشان در جزایر قناری (جزیره‌ی Fuerteventura) پس از غروب خورشید طلوع کرده است. ماه که در شب‌ 4 و 5 ژانویه به فاز کامل خود رسیده، نخستین ماه کامل پس از انقلاب زمستانی و نخستین ماه کاملِ سال جدید میلادی است. در آمریکای شمالی به نخستین ماه کامل ژانویه،‌ «ماهِ گرگ» می‌گویند اما برای این ماه که در هوای گرگ‌ومیش در جزیره‌ای طلوع کرده که میزبان بادهای شدید و آسیاب‌‌های بادی سنتی است، نام دیگری باید انتخاب کرد. این تصویر تِلِه در فاصله‌ای از آسیاب‌بادی گرفته شده است که قیاسی چشم‌گیر از اندازه‌ی ظاهری آسیاب‌بادی و ماه به‌دست می‌دهد.


برچسب : , , ,
  • شنبه, ژانویه 10th, 2015
  • تصاویر اخیر
  • بدون نظر
  • لینک ثابت
  • مترجم: آهو آریانی